Naslovna strana | Mapa sajta | Kontakt
Crnogorski | English
 
 
 • Zakon o akreditaciji  [  pdf  ]

 • Q2.01 Pravila akreditacijeATCG, izdanje 02/novembar 2009  [  pdf  ]

 • Q2.02 Pravila za korišćenje znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju, izdanje 01/januar 2008  [  pdf  ]

 • Q2.03 Pravila o učešću u međulabaratorijskim poređenjima i šemama za ispitivanje osposobljenosti, izdanje 01/april 2008  [  pdf  ]

 • Q2.04 Pravila za rješavanje prigovora i žalbi,izdanje 01/april 2008  [  pdf  ]

 • Q2.05 Pravila za ostvarivanje prihvatljive sledljivosti mjerenja, izdanje 01/april 2008  [  pdf  ]

 • Q2.06 Pravila za procjenu mjerne nesigurnosti, izdanje 01/april 2008  [  pdf  ]

 • Q2.07 Opšta pravila za provjeravače, izdanje 01/januar 2009   [  pdf  ]

 • Q2.08 Pravila za izbor i obuku provjeravača, izdanje 01/januar 2009  [  pdf  ]

 • Q2.09 Pravila za iskazivanje obima akreditacije, izdanje 01/novembar 2009  [  pdf  ]

 • Q2.10 Pravila prekogranične akreditacije, izdanje 01/avgust 2009  [  pdf  ]

  Q2.11 Pravila za osvjedočenje izdanje1  [  pdf  ]

  Q2.12 Pravila za obezbjedjenje sigurnosti informacija  [  pdf  ]

   

  Odluka o visini troškova akreditacije  [  pdf ]

  • Analiza odnosa sa srodnim tijelima ATCG  [  pdf  ]