Naslovna strana | Mapa sajta | Kontakt
Crnogorski | English
 
 
'; $h[1]='
'; $h[2]='
'; $h[3]='
'; $h[4]='
'; echo $h[rand(0,4)]; ?>
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; while ($rez = mysql_fetch_row($result)) { echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; // ovo treba da se promijeni : PDF u ZIP //echo ''; echo ''; //echo ''; echo ''; } mysql_free_result($result); mysql_close($link); echo '

Organizacije

AKREDITOVANE ORGANIZACIJE

 

 

AKREDITOVANE ORGANIZACIJE
IZABERITE VRSTU/ŠEMU AKREDITACIJE
'; $query = "SELECT id, vrsta, naziv, adresa, mail FROM org where status=$RadioGroup1 and vrsta='$RadioGroup2'"; $result = mysql_query($query) or die("Query faile2d"); echo '

NazivAdresae-mail / www 
' . $rez[2] . '' . $rez[3] . '' . $rez[4] . 'PregledPregledPregled
'; ?>

Naziv organizacije:
Adresa:
Telefon:
e-mail / www:
Osoba za kontakt:
Vrsta akreditacije :
Kratak opis poslova za koje organizacija
namjerava da bude akreditovana: